IPads til ALLE

Skolen har valgt iPad Mini til 1. og 2. trinn, fordi de er lette og håndterbare.  Klassestyrer Linda deler de ut til elevene etter hvert som de blir ferdige med mattearket. På forhånd har hun lastet inn apper de skal bruke i undervisningen de første ukene.

Det er jo tipp topp det, å få gjøre mattestykker resten av timen med iPad mattespill. Men først: Jubelbilde til fotografen!

Linda har en god plan til hva iPadene skal brukes til fremover. Nå først skal de lage en bok om en valgfri figur/person i book creator. Den skal inneholde en personbeskrivelse og en fortelling, sier Linda Sakseide.

Tekst og bilder ved
Nina C. Kaasin Simarud

Norskeskolen