Hus i verden

Med bruk av tverrfaglige prosjekter jobber Den Norske Skolen, Malaga mot høyere forankring av kunnskap hos elevene. -Vi har hatt temaet “Verden” i samfunnsfag, og sammen med elevene lagde vi et tankekart over hva som var fantastisk med verden, forteller kontaktlærer Monica Mørkve Wesøe.

-En av de tingene elevene sa, var at det var spennende med hus. Derfor valgte vi å dykke videre inn i det. Jeg valgte ut 4 hustyper vi skulle se litt mer på, og delte inn i i grupper. Vi snakket om fordeler, ulemper, hvilke materialer de er bygget av og hvor i verden slike hus finnes, forteller læreren. 

Alle gruppene ble veldig fornøyde med resultatene sine, og er glade for å få vise dem frem.

Fra Samfunnsfag til Kunst og håndverk

-Husene som ble valgt ut for bygging var Iglo, stolpehus, murhus og husbåt. Så videreførte vi prosjektet til Kunst & Håndverkstimene, der de fikk i oppgave å planlegge hvordan de ville bygge modeller av hustypene de fikk utdelt. Jeg gjorde innkjøp av materialene, og vi gikk i gang med byggingen, forteller Monica. -Elevene hadde det gøy med planleggingen, fikk utfordret seg selv i å arbeide i grupper og kjent litt på sine egne egenskaper ved å være i en gruppe. Det var også interessant for meg som lærer å observere hvordan de arbeidet sammen. Vi støtte på noen problemer underveis, både med samarbeid og med konstruksjonen av husene, men det er en del av læringsprosessen, forteller Monica.

4. og 5. trinn kan nå krysse av for å ha vært innom disse læringsmålene:

Samfunnsfag: Skape og illustrere fortellinger om mennesker som lever under ulike vilkår, og sammenligne levekår.

Kunst og håndverk: Planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker

Etter nøye bygging og mye hardt arbeid klarte alle gruppene å lage en ferdig modell av huset sitt. Her hjelper Monica elevene sine med limpistolen.
Stolpehus må ha stolper, og her er de på plass, men huset mangler fortsatt..
Et båthus blir til. En elev i klassen bor nemlig selv i båt, og da ble det viktig å få med.