Første skoledag

Navnet ditt leses opp på høyttaleren. Usikre, springende, selvsikre, slentrende, i utakt bærer ferden over den røde løperen. Et første møte. En uforløst spenning på rekke og rad etter læreren til klasserommet. En pult med navnet ditt på. En landingsplass. Et funklende, men sjenert blikk møter et annet. Et forsiktig smil begynner å gro. En skjelven latter. Kanskje er du en ny venn.

Du hører til

Denne første uken skal vi bare være sammen. Vi skal lære å bli trygge på hverandre og finne plassen vår i gruppa. Finne tilliten og tilhørigheten til lærerne og de andre. -For det finnes ingenting som er viktigere for læring en akkurat dette med trygghet. Halvparten av elevene våre var på Den Norske Skolen, Málaga for aller første gang i dag. Alle har fått nye klassekamerater. De fleste har fått ny lærer. Husk at du hører til og at du er viktig!

Nå er vi her hvor vi skal være, gro og lære. Vi skal snakke om skolens verdier, at vi er her for å lære, hjelpe andre å lære, og bidra til at alle skal ha det bra.

Kjære voksne. Vi er familier fra hele landet, med mange og forskjellige erfaringer fra hele skolenorge. Vår oppfordring til dere er å være rause med hverandre, at vi ser på annerledeshet som en styrke, og at vi holder terskelen lav for å hjelpe hverandre, inkludere hverandre og si ifra før noe blir et problem. (Så blir det ingen problemer). Kast dere med i foreldregruppa på Facebook, og FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) Padelgruppa og resten av det sosiale miljøet rundt skolen. Hjertelig velkommen til Den Norske Skolen, Málaga. Dette blir bra.

Informasjon

Kanskje har dere allerede fått svar på de fleste spørsmålene under dagens lille minimøte med rektor. Det finnes et referat, og dette referatet skal være sendt ut til alle. Ta kontakt med kontoret om dere oppdager humper i informasjonsstien.

Norskeskolen