Foreldremøter

Skolestart og de første ukene av høstsemesteret er utført med glans. Tiltak og kohorter fungerer fint, og elevene ser ut til å tilpasse seg de nye reglene på en fin måte. I dag har årets aller første foreldremøter blitt gjennomført i noen klasser og to av tre kohortvise møter med rektor i kultursalen. Der presenterte rektor Trude Jahren skolens filosofi, samfunnsoppdrag og mandat.

Skolens mandat og oppdrag

“Å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer, er grunnlaget for empati og vennskap mellom elevene. Dialog står sentralt i sosial læring, og skolen skal formidle verdien og betydningen av en lyttende dialog for å takle motstand.

I møte med elevene skal lærerne fremme kommunikasjon og samarbeid som gir elevene mot og trygghet til å ytre egne meninger og til å si ifra på andres vegne. Å lære å lytte til andre og samtidig argumentere for egne syn gir elevene et grunnlag for å håndtere uenighet og konflikter, og for å søke løsninger i fellesskap. Alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar.

Elevene og hjemmet har også et ansvar for å bidra til et godt fellesskap og miljø. Slik den enkelte elev bidrar til fellesskapet på skolen, bidrar fellesskapet til den enkeltes trivsel, utvikling og læring. 

God dømmekraft hos den enkelte er nødvendig for å ivareta personvern og respekt for privatlivet. Respektløse og hatefulle ytringer skal ikke aksepteres i skolen. Elevene må øves i å opptre hensynsfullt og utvikle bevissthet om egne holdninger. Ulike kommunikasjonsformer og bruk av teknologi både beriker og utfordrer det sosiale miljøet. Elevene må lære seg å opptre ansvarlig i alle sammenhenger i og utenfor skolen.” 

Sitatet er hentet fra overordnet del i fagfornyelsen, og beskriver alt det vakre og viktige skolen står i og står for.

Klikk på bildet for å lese Trudes agenda og temaer hun tok opp på foreldremøtet.

Smittevernstiltak

Hvordan skolen har organisert seg ihht smittevernsreglene for Covid-19, var det skolens nye assisterende rektor, Håkon Løvoll som presenterte. Håkon er også leder for ungdomstrinnene og rektors stedfortreder. Sammen med en nedsatt samarbeidskomité ledet av kontorsjef Cathrine Steen, går Håkon igjennom de til en hver tid gjeldende regler og forholdsregler gitt av kommunen.

Skolens covid 19 protokoll finner du HER

Assisterende rektor Håkon Løvoll gjennomgår smittevernstiltakene ved skolen.

Skolen har også utarbeidet egne beredskapsplaner for Covid-19 som følges hvis det skulle oppstå en smittesituasjon på skolen.

Sjømannskirkens barne- og ungdomsprest, Caroline Lygre og hennes kollega fikk også presentere sine tilbud til konfirmanter og barneklubben "Liv og røre" som vil starte opp igjen så fort omstendighetene tillater det. Følg med på kirkens hjemmesider!

Sjømannskirken

Sjømannskirken er igang med konfirmantundervisning, har et veldig populært klubbtilbud “Myldrefredag”, med taco, bading og hobbyaktiviteter hver fredag. Klubben er foreløpig lagt på is, men kirken åpner opp litt forsiktig og tilbyr allerede et malerkurs for barn og ungdom. Følg med på kirkens hjemmesider.

Torunn Mørenskog fra familieveiviseren fikk presentere seg, og hun inviterte til samtale hvis noen skulle trenge noen å snakke med. Vi er på en måte et alternativt tilbud til helsestasjon, psykisk støtte og hjelp i små og store saker familier med barn og ungdom står i, sier Torunn

Familieveiviseren

kommer til Costa del Sol på fastsatte tider gjennom året. De blir å treffe på skolen og etter avtale. Første besøk blir den 23. – 27. oktober. Les mer om familieveiviseren her.

Norskeskolen