Dukketeater

Vi har laget morsomme figurer, kreative bakgrunner, klippet og limt. Til slutt ble det et kjempefint dukketeater!

På 1.-2. trinn har vi hatt en prosjektperiode der har vi jobbet med kompetansemål for både KRLE-faget, kunst og håndverk og norsk, forteller lærer Linda Sakseide. -I norsk har vi øvd oss på både å lese og fortelle med innlevelse. Klassene har sett filmer, snakket sammen og laget tegninger fra bibelhistorien. I kunst og håndverk har elevene tegnet scenografi (bakgrunner) og dukker til dukketeateret.

-Det har vært noen spennende og morsomme uker vi har holdt på med dette, og det var noen stolte elever som fikk se de ferdige filmene, forteller Linda. Filmene omhandlet flere små historier, og vi viser stolt frem historien om Adam og Eva:

Faglig forankring

Den Norske Skolen Málaga er opptatt av at alt vi gjør sammen med elevene er faglig forankret, og vi følger den norske lærerplanen og retningslinjene fra Udir.no. Her er kjerneelementene Linda plukket ut og la til grunn for oppgaven:

Kjerneelementene i kunst og håndverk:

Kjerneelementet visuell kommunikasjon innebærer at elevene skal kunne lese, forstå og bruke det visuelle språket. Utvikling av tegneferdigheter er her helt grunnleggende for å kunne kommunisere idéer, erfaringer, budskap og sammenhenger. Elevene skal bruke visuelle virkemidler bevisst og eksperimenterende i todimensjonale, tredimensjonale og digitale uttrykk.

Kompetansemål KRLE:

– Samtale om og presentere fortellinger og trosforestillinger i kristen tradisjon.

Kjerneelement i norsk, muntlig:

Elevene skal få positive opplevelser ved å uttrykke og utfolde seg muntlig. De skal lytte til og bygge på andres innspill i faglige samtaler. De skal presentere, forteller og diskutere på hensiktsmessige måter både spontant og planlagt, foran et publikum og med bruk av digitale ressurser.

Norskeskolen