BrettBoka

Det som kan være mest interessant for oss er å knytte til oss eller leie inn noen brukere, det vil si lærere og innkjøpere, som kan delta i våre webseminarer, sier Olav Reitan i et samarbeidsmøte med skolens ledelse og IT ansvarlige. Reitan fikk også en liten omvisning på skolen, og snakket med lærere og elever om skolens bruk av nettboka.


8. trinn hadde mange spørsmål og innspill gründeren fikk med seg videre.

Særlig var Reitan interessert i hvilke funksjoner elevene bruker aktivt, og fyrer løs med spørsmål.

Er det ting dere savner? Noen funksjoner som burte ha vært der?

– Å lese inn et notat og konvertere det til tekst, er et av forslagene som kommer.

– Pluss en egen robot og noen som kan gjøre leksene, kanskje? kommenterer Kim og ler.

Når dere leser på papir og leser på nettbrettet, hva synes dere dere lærer mest av?

BrettBoka gjør det lettere å gjøre lekser over alt, så vi trenger ikke ha med sekken, sier en elev. Det er enklere digitalt for da kan vi markere rett i boka, og søkelese, sier en annen.

-Hvis vi kommer tilbake, og vil ta opp film. Er det noen av dere som kunne
tenke dere å være med på det da?

Elevene nøler og fniser litt. Det kommer en hånd i været. -Kom igjen da, sier lærer Kim. -Alle som har valgfag «Sal og Scene» skal i hvert fall være med!

-Nettbøker er det beste for oss på mange områder, sier Petter Tryggestad, som også er 8. trinns kontaktlærer. -Det er mye enklere for oss i innkjøp. Da vi fikk en ny elev på videregående forleden, tok det oss tre minutter å bestille og laste ned en lærebok. Om vi bestiller trykte bøker, tar det i beste fall tre uker. Videre bruker vi jo iPad i nesten all undervisning. Vår skole har en større utskiftning av elever hvert år, skyter Kim Slaatsveen inn. Antall bøker skolen trenger kan variere veldig fra år til år. I tillegg er nettbøkene oppdaterte og har mange nyttige funksjoner i tillegg til fagstoff, legger han til.

Olav Reitan uttrykker at for at BrettBoka skal utvikle seg i riktig retning, er det verdifullt med kvalifiserte tilbakemeldinger fra brukere i skolen. Det ble også diskutert en deltagelse neste gang skolen skal arrangere Europa-seminar. Den historien, og mange flere ligger foreløbig i idefasen. Det som er sikkert, er at skolen vår er i ferd med å bli interessant for nettbrett-bransjen.


Olav Reitan er gründer og styreleder for BrettBoka, som er et effektivt verktøy for distribusjon, nedlasting og bruk av digitale lærebøker på nettbrett og PC/Mac. BrettBoka har avtaler med alle de store og flere av de små forlagene i Norge om distribusjon av digitale lærebøker. Mange grunnskoler og videregående skoler i landet benytter seg av digitale lærebøker.

Tekst og bilder ved
Nina C. Kaasin Simarud

Norskeskolen