Berømte oppdagere

Med egne ord, litt avskrift og etter egne tankekart, har elevene på andretrinn skrevet om berømte oppdagere fra inn- og utland. Kjenner du Marco Polo, Fridtjof Nansen, Neil Armstrong, Roald Amundsen, Kristoffer Columbus og Thor Heyerdahl? Husker du hvem de var, og hva de oppdaget? Hvis ikke kan du lære mye av elevene våre i denne posten.

Redaksjonen <3

Før elevene startet skrivearbeidet, fikk de god og variert undervisning om oppdagerne, av lærer Linda Sakseide. De fikk lese tilrettelagte korte og lange tekster, og se mange små filmer. Noen elever valgte avskrift, og fikk god skrivetrening gjennom det.

Norskeskolen