Barnas rettigheter

6. trinn har tatt innover seg at verden er urettferdig. Barn er på flukt, sulter og fryser. Det kunne vært deg. Det kunne vært meg. Det er mitt, ditt og vårt ansvar!

Film og dramaturgi: Malin Ringheim