Ballonger og Elevmedvirkning

Her på skolen vår har 2. trinn forsket på ballonger en hel uke i oktober. -Ballonger? -Hvorfor det, tenker du kanskje? Jo, det er fordi det er veldig virkningsfullt å lytte til elevene når de forteller hva de er interesserte i og ønsker å lære om. Veldig ofte er det nemlig slik at det er ganske likegyldig hvilke temaer man bruker som verktøy for å oppnå læringsmål og ferdigheter i læreplanen, men det må være noe som engasjerer.

Ballongtema

Kontaktlærer Cathrine Fjeldly snakket med klassen sin om hva de hadde lyst til å lære om (allerede i fjor) og ballonger kom opp som et felles interessefelt. -Jeg tenkte med en gang at dette måtte jeg jo bruke til noe, sier Cathrine.

-Vi kalte dette ballongprosjektet for «tema» på timeplanen, men det var jo egentlig naturfag, forteller Cathrine. -Imens elevene lekte med ballongene, forsket vi samtidig på hvordan statisk elektrisitet funker.

-Hva er forresten ballonger laget av, hva er det som skjer hvis du fyller en ballong med luft eller vann, eller alt for mye luft eller vann?

-I løpet av uka var vi også innom litt liksom-helium for å se på hvorfor noen ballonger svever, imens andre faller, sier hun.

-Begreper vi har snakket om er blant annet trykk, statisk elektrisitet, tyngde, vekt, plastikk, elastikk. Senere snakket vi om gass og helium, og vi lagde en egen blanding med hydrogen (kaustisk soda, vann og aluminium). Det funka for å blåse opp ballongene, men hadde dessverre ikke like god effekt som helium, forteller den engasjerte læreren.

-Statisk elektrisitet er engasjerende!

Bruker elevmedvirkning mye

Hittil i år har 2. trinn og Cathrine jobbet med forskjellige temaer i tråd med hva elevene har ytret interesse for. -Vi bruker for eksempel denne metoden og mikser samtidig samfunnsfag og krle sammen til tverrfaglige opplegg, sier hun, og forteller at elevene er veldig engasjerte når de har«tema».

Cathrine Fjeldly. I tillegg til kontaktlærerjobben er Cathrine grunder for https://laererriket.no/

Samskapt læring

Som en del oppstarten for undervisningspersonalet på Den Norske Skolen, Málaga i år, handlet seminaret om elevmedvirkning og samskapt læring, ledet av den dyktige foreleseren Ingrid Jacobsen fra Høyskolen i innlandet. Elevmedvirkning betyr å la elevene være med på å designe oppskriften for læringen sin. Dette skaper ikke bare engasjement, men også en dypere forståelse og motivasjon for å lære.

Vil du lære mer om elevmedvirkning, gjør vi som foreleserIngrid Jacobsen fra Høyskolen i innlandet (HINN) og anbefaler boka: Elevmedvirkning og samskapt læring , av Erlend Dehlin og Mari-Ana Jones.

Boka beskriver hvordan man gjennom likeverd og samskaping sørger for at elevmedvirkning ikke trenger å være et valg mellom lærerens autoritet og elevens makt. “Kort sagt handler det om å etablere praksiser hvor elever og voksne sammen finner inspirasjon til læring”.
Norskeskolen