Årets medelev – hedersprisen

Denne uken har elevene nominert hverandre for hedersprisen. Hvert år deler Den Norske Skolen, Málaga ut en pris til den eleven som har utmerket seg ved å være en god medelev. Kriteriene for å bli nominert ligger i skolens gylne regler; Jeg er her for å lære, jeg er her for å hjelpe andre å lære, jeg er her for å bidra til at alle skal ha det bra.

I neste uke skal jurien telle opp, og gjennomgå nominasjonene og hva elevene har oppgitt som grunnlag for nominasjonene. I fjor var det elevrådsleder Frida Slaatsveen som fikk den gjeve utmerkelsen, og et gavekort fra Rotary Marbella. Året før, var Selim den som hadde fått flest nominasjoner, samt innfridd skolens kriterier som beste medelev.  Les mer om prisen og skolens gylne regler her:

https://dnsmalaga.com/tre-gyldne-regler-for-et-godt-laeringsmiljo/

Årets medelev fikk tett med "high fives" på vei opp til scenen. Her sammen med rektor Trude.
Norskeskolen