Home

DNS Málaga

Et velkomponert skoletilbud for fremtidens voksne

Den Norske Skolen Malaga er en norsk, privat grunnskole for elever på 1. – 10. – trinn. Ved Den Norske Skolen, Malaga møter elevene en skolehverdag som tar vare på den enkelte elevs behov og tar ansvar for elevenes personlige utvikling, både faglig og sosialt. For å sikre et best mulig framtidsrettet skoletilbud, benytter skolen høyt kompetente lærere som benytter godt dokumenterte undervisningsmetoder og læringsstøttende teknologi.

Rektors hjørne

Rektors hjørne

På riktig vei mot det store samfunns-oppdraget

Skolen har et samfunnsmandat. Dette betyr at samfunnet har gitt skolen et oppdrag. Dette er et stort og bredt mandat. I tillegg til at skolen skal bidra til at elevene skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanser som setter eleven i stand til å mestre eget liv, arbeide og forsørge seg selv, skal skolen bidra til utvikling av holdninger og verdier som skal hjelpe oss til å leve, lære og arbeide sammen og bidra til fellesskapet. Dette store oppdraget tydeliggjør […]

Les mer

Kalender

Skolen følger en kalender sammensatt av både norske og spanske begivenheter. Fridager og ferier er tilpasset slik at det skal være tid til hjemreiser etc. Skolen arrangerer og byr på feiringer i forbindelse med norske høytider, Jul, Påske og 17. mai. Det er også en årlig bli kjent dag på stranden, idrettsdag på stranden, skidag, turer til fjells, turer til områdets severdigheter, museer og kulturbegivenheter. Noen begivenheter er felles, men noe arrangeres også klassevis. Ekstra informasjon kommer via e-post, på elevenes ukeplaner og av og til via diverse info-skriv fra skolen.
Vi er en aktiv skole, og på årsplanen føres det fortløpende opp en rekke ekskursjoner og begivenheter, etterhvert som datoene blir spikret.