3,14, π, Pai day

Kontaktlærer og matteentusiast Susanne stilte med pai på selveste π-dagen. Pi, π, eller 3,14 om du vil, er et mattebegrep som har mange interressegrupper oppkalt etter seg. Noen mennesker pugger for å huske flest mulig desimaler i π.

I dag er det den internasjonale Pi-dagen eller Pi-Day. Pi er en matematisk konstant som vi blant annet bruker for å beregne areal og omkrets på sirkler. 6. trinn har jobbet en del med pi i år og feirer derfor dagen. I dag har de arbeidet med å regne omkrets på pai, fargelagt og klipt ut symboler og til og med skrevet Pi-ku dikt.

Pi-ku dikt.

Jeg elsker pai på butikken

Jeg har aldri smakt hjemmelaget pai i livet

Jeg tror hjemmelaget pai er 😉

(skrevet av en elev)

-Vi hadde en pi-konkurranse hvor de som ønsket fikk komme opp å si så mange desimaler av pi de kunne utenat. 3,1415… Noen klarte veldig mange, forteller Susanne Sjåvik Iversen. Dagen ble avsluttet med å måle diameter og omkrets på en ekte lemon pie, som de til slutt fikk spise opp 😉

3,1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 (100 desimaler).

Norskeskolen